Grillkåta & Grillplats

Alla besökare i Mickelbacken är välkommen att använda vår fina grillkåta och våra populära grillplatser! Ved är bara att hämta i vedförrådet och det finns soptunna i närheten.