Dokument

Ersattnings-Regler-2013 (docx)
Redovisningsblankett (PDF)

Hyresregler skiduthyrningen (PDF)

Arbetsschema
Arbetsschema Lyan/Liften 2016-2017 (PDF)