Stängt pga. kyla söndag 25:e feb

Idag är det för tyvärr för kallt i Mickelbacken för öppethållande.  -25 grader på morgonen.